Klart för renovering av länsmuseet i Örebro

Foto: Örebro läns museum

Foto: Örebro läns museum

Nu är till slut klart att sätta igång renovering och ombyggnation av Örebro läns museum. Det är dels en genomgående renovering av huset som ska göras, dels åtgärder som ger förutsättningar för att utveckla verksamheten.

Byggnaden ägs av Region Örebro län. I och med att Regionfullmäktige nu har fattat beslut om ekonomi och verksamhetsplan för 2020 och planeringsförutsättningar till och med 2022, står det klart att museets renovering kan påbörjas nästa år.

Det omfattande renoveringsbehovet har beräknat kosta 60 miljoner kronor. Byggnaden, med dess klimatskal och tekniska försörjningssystem, är i stora delar uttjänt och den tekniska livslängden är passerad för de flesta komponenter. En utredning och inventering av fastigheten är framtagen och en planering för genomförande av teknisk projektering och byggnation är påbörjad.

Utöver investeringar för renoveringen avsätts även 50 miljoner för att anpassa lokalerna till nya behov. Redan 2018 påbörjade fastighetsägaren och museet tillsammans processen med att ta fram ett detaljerat underlag för att tillgodose de speciella krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet som ställs på ett modernt museum.

– Nu vet vi att vi kan börja tänka nytt och se möjligheter för framtiden. Till exempel kommer de åtgärder som görs för att förbättra säkerhet och klimat att möjliggöra att vi kan låna in exklusiv konst från andra museer på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, säger länsmuseets ordförande Hans Karlsson.

Olof Schnürer som jobbar på Regionservice fastigheter och är förvaltare för huset säger att man nu ligger i startgroparna för att starta projektet:

–Det är i nuläget svårt att säga hur lång tid renovering och ombyggnation kommer att ta, men om allt löper på som det ska kan museet förmodligen börja flytta in under 2023, säger Schnürer.

Örebro läns museum stängde sina lokaler redan i slutet av maj förra året och då var förväntningen att den nyrenoverade länsmuseibyggnaden skulle kunna öppnas under 2021.

(2019-12-07)

Se även Örebro läns museum stängs under flera år (2018-03-28)