2006 års Birgittapris till Birgitta Fritz

Birgittastiftelsen har beslutat att tilldela docenten och förra huvudredaktören för Svenskt diplomatarium, Birgitta Fritz, årets Birgittapris. Birgitta Fritz är en framstående kännare av medeltidshistorien och våra medeltida källor. Hon har ägnat heliga Birgitta och Vadstena stort intresse.

Birgitta Fritz började med avhandlingen Hus, land och län att tränga djupt in i det medeltida källmaterialet i Sverige och Vatikanarkivet. Sin viktigaste insats inom det området gjorde hon under en lång period som huvudredaktör och chef för Svenskt diplomatarium, ett till Riksarkivet knutet centrum för medeltidshistoria och utgivning av våra medeltidsurkunder. Vid sidan av det vetenskapligt krävande utgivningsarbetet medverkade hon också till att ta de första stegen mot en digitalisering av hela diplomatariet.

I åtskilliga verk har hon uppmärksammat heliga Birgitta och klostret i Vadstena. I verket 600 år i Vadstena medverkade hon med en omfattande historik över det medeltida Vadstena samt klostrets uppbyggnad och ställning. 2004 gav hon ut klosterbrodern Nils Ragvaldssons berättelse om den stora kyrkofesten för Sankta Katarina i Vadstena år 1498 i samband med hennes skrinläggning.

Birgitta Fritz har också varit en flitig besökare i Vadstena, inte minst som medverkande i vår Birgittasymposier. Hon har gjort sig känd som en välgörande skarp kritiker mot dem som närmat sig vår medeltida historia med ett alltför lättsinnigt förhållande till källorna, skriver ordförande i priskommittén Göran Grefbäck och ordförande i Birgittastiftelsen Erik Norberg.

Priset utgörs av en Birgittamedalj i silver jämte en prissumma på 10 000 kronor. Prisceremonin äger rum i samband med Birgittastiftelsens årsmöte i Vadstena den 20 maj 2006, där Birgitta Fritz kommer att föreläsa om sina Vadstena- och Vatikanstudier.

(2006-04-16)