"Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig” – så löd formeln som trummades in i oss svenskar under kalla kriget. Men någon svensk försvarsplan för neutralitet fanns inte. I största hemlighet samarbetade Sverige med NATO-länderna i en omfattning som hittills hållits dold för svenska folket. I Den dolda alliansen avslöjas en informell allians med hemliga möten, signalförbindelser och krigsförberedelser med NATO-grannarna Danmark och Norge.

Skandinavien var en enhet med en gemensam fiende: Sovjetunionen. USA såg oss som "NATO:s sjuttonde medlem". I krig kunde amerikansk militär hjälp landa i Sverige inom några dygn.

Redan i fred pågick underrättelsesamarbetet västerut. Vid kriser aktiverades de dolda nätverken. Samverkan i krig hade förberetts genom en rad hemliga åtgärder: resor av nyckelpersoner, krigsspel och specialenheter – inklusive en svensk motståndsrörelse. Även Finland hade diskreta kontakter västerut.

I Den dolda alliansen besvaras också kärnfrågan: Vad visste politikerna? Skildringen bygger på Mikael Holmströms intervjuer med 140 politiker, officerare, diplomater och andra nyckelpersoner i Sverige och utomlands. Åtskilliga dokument som hittills varit hemliga återges i boken.

Mikael Holmström har i över trettio år skrivit om svensk försvars-, utrikes- och säkerhetspolitik. Sedan 1991 är han Svenska Dagbladets säkerhetspolitiske reporter.

Mikael Holmström:
Den dolda alliansen. Sveriges hemliga NATO-förbindelser
Atlantis
Utkom 2011

Recension i Svenska Dagbladet