Medeltida borgar i Norden

En mäktig borg i sten är själva sinnebilden av medeltiden. Det var från dessa som kungar, biskopar och adelsmän styrde riket. Medeltidens borgar förknippas vanligen med krig, våld och förtryck, men de hade betydligt fler funktioner än så. Många borgar utsattes dessutom aldrig för någon belägring.

Intresset för borgar i Sverige går tillbaka ända till 1600-talet då den nyblivna stormakten ville legitimera landets nyvunna position i Europa och lyfta fram sitt ärorika förflutna. Men det var först under romantiken på 1800-talet som intresset för medeltidens befästningar tog fart på allvar och man började arbeta för att bevara dem för framtiden.

Det historiska och arkeologiska arbetet var emellertid främst inriktat på de stora kungliga stenborgarna och deras arkitektur. De senaste tjugo åren har synen på borgarna kommit att förändras, och i dag studerar man inte bara den militära funktionen utan även hur borgar fungerade i det omkringliggande landskapet och vilken roll de spelade i det medeltida samhället från slutet av vikingatiden till Vasatiden i början av 1500-talet.

I boken Medeltida borgar sammanfattas de senaste upptäckterna och författaren berättar också om borgarnas många olika funktioner, varför de byggdes och vilka som bodde och verkade där. Borgen var nämligen inte bara en militär plats, den kunde också vara ett administrativt centrum, en handelsplats eller ett residens. Utöver de kungliga borgarna berättar Martin Hansson även om stormännens många befästningar runt om i Norden och om de befästa klostren samt kyrkans borgar. Gemensamt för alla dessa är att det var här som herraväldet huserade medeltidens borgar var maktens boningar.

Martin Hansson är fil.dr i medeltidsarkeologi och avdelningschef vid Smålands museum i Växjö. Han har lett flera arkeologiska undersökningar i bland annat Skåne, Blekinge och Småland samt skrivit Det medeltida Småland.

Martin Hansson:
Medeltida borgar. Maktens hus i Norden
Historiska Media
Utkom 2011