Vart femte svenskt museum utsätts varje år för stöld, en dubbelt så stor andel som i övriga Norden. Säkerheten är undermålig på svenska museer och bibliotek, slår den första nordiska rapporten om kulturarvsbrott fast. [SvD]

https://www.svd.se/stolder-pa-vart-femte-museum-2G3K