Östergötlands museum är Årets museum 2023

Östergötlands museum i Linköping. Foto: Jonas Karlsson

Foto: Jonas Karlsson

”Med visionen att erbjuda kunskapsupplevelser som överraskar visar Östergötlands museum hur museer kan arbeta aktivt och med kvalitet för att nå ut brett i samhället och vara en mötesplats för alla.” Därför tilldelas Östergötlands museum utmärkelsen Årets museum 2023.

Östergötlands museum tog emot utmärkelsen Årets museum 2023 under museernas vårmöte den 25 april i Västerås. Priset, ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom, delades ut av kulturminister Parisa Liljestrand (M). Sveriges Museer och svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom priset.

– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen som Årets museum! Vi har arbetat med att både renovera museibyggnaden, förnya innehåll i utställningar och fördjupa metoder för att bygga och förmedla kunskap samt möta publiken på nya sätt. Det är därför extra roligt att juryn uppmärksammar förändringsprocessen – det är ett kvitto till alla medarbetare och till våra huvudmän och bidragsgivare på att vi har lyckats, säger museichefen Olof Hermelin.

Östergötlands museum återöppnades i maj 2022 efter tre års omfattande renoverings- och förnyelsearbete. Funkisbyggnaden i Linköping har renoverats och två helt nya fasta utställningar har byggts, parallellt med ett stort digitaliseringsarbete och nya arbetsmetoder för det publika arbetet.

Juryns motivering:
”Utifrån storslagna visioner, vibrerande arbetsglädje och med inspirerande mod har detta museum ömsat skinn och trätt in i 2020-talet i en helt ny skepnad. En nyrenoverad byggnad där kärleken till ursprunget har kombinerats med en intresseskapande formgivning där färg och form bär på underliggande budskap. Ambition om att vara en mötesplats för alla vägleds av kärnvärden som modigt, medvetet, reflekterande och inspirerande och det står snabbt klart att förändringsresan bara har börjat. Samarbeten sker med såväl akademin som med ideell och offentlig sektor. Genom ett nyfiket och lyhört förhållningssätt till ständiga förbättringar jobbar museet medvetet för att uppnå visionen om att erbjuda ’kunskapsupplevelser som överraskar’.”

Juryn för Årets Museum 2023 har bestått av ordföranden Lisa Månsson, överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet, Pontus Forslund, enhetschef vid Göteborgs museer och konsthall, Susanna Pettersson, överintendent vid Nationalmuseum, Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare vid Berättarministeriet och Lassi Patokorpi, museichef vid Raseborgs museum.

Tidigare pristagare
2022: Nationalmuseum
2021: Norrköpings stadsmuseum
2020: Sörmlands museum
2019: Skissernas museum
2018: Göteborgs konstmuseum 
2017: Prins Eugens Waldemarsudde
2016: Tekniska museet
2015: Marinmuseum
2014: Göteborgs stadsmuseum
2013: Jamtli
2012: Kulturparken Småland
2011: Flygvapenmuseum
2010: Nordiska Akvarellmuseet
2009: Världskulturmuseet
2005: Värmlands museum
2004: Kulturen i Lund
2003: Moderna museet
2002: Malmö Museer
2001: Riksutställningar
2000: Textilmuseet i Borås
1999: Arkitekturmuseet
1998: Örebro läns museum
1997: Norrtälje konsthall
1996: Livrustkammaren
1995: Skaraborgs länsmuseum
1994: Judiska Museet

(2023-04-25)