Det ska bli enklare att låna Kungliga bibliotekets äldre litteratur. Regeringen har gett KB i uppdrag att digitalisera äldre litteratur där upphovsrätten har gått ut. [Nättidningen Rötter]

https://www.rotter.se/component/content/article/123-nyheter/2013/1015-kb-s-aeldre-boecker-kan-bli-e-boecker