Vraket efter ett skepp som kan vara från 1400-talet har påträffats på havsbotten i närheten av Karlsöarna utanför västra Gotland. [DN]

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/medeltida-skepp-patraffat-utanfor-gotland/