Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth har bett Statskontoret att granska hur Stiftelsen Nordiska museet fullgör sitt uppdrag i förhållande till de uppgifter och resurser man har i dag. [DN]

https://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/nordiska-museet-ska-granskas/