Medeltidsmuseer i nätverk

Landets medeltidsmuseer knyts samman i ett nätverk. Ett nationellt kunskapsnätverk skall bli ytterligare en styrka för de medeltidssatsningar som pågår i landet. Under det senaste året har tolv museer i Sverige arbetat intensivt för att bygga upp nätverket. Nätverket överlämnades i dag av initiativtagaren landshövding Björn Eriksson på ett medeltidsseminarium i Linköping.

Det var Tina Rodhe, museilektor och Lin Annerbäck på Medeltidsmuseet i Stockholm som fick ta emot ett symboliskt nätverk av landshövding Björn Eriksson. Han lämnar över uppgiften till Medeltidsmuseet att få nätverket att växa vidare.

Sedan mitten av 1990-talet finns ett nätverk mellan medeltids-museer i Norden. I det nätverket ingår för närvarande fem museer i fyra nordiska länder. Samtliga museer har medeltiden som specialitet och verksamhet kring medeltid och arkeologi är den bärande idén inom nätverket. Det nationella nätverket skall samarbeta med det nordiska och därmed får man tillgång till en enormt stor kunskapsbas.

– Vi är förvånade över att det inte finns ett nationellt uppdrag till något museum att ansvara för medeltiden i Sverige, trots det stora intresset, säger landshövding Björn Eriksson. Därför har vi tagit saken i egna händer och skapat det här nätverket för att klara överlevanden för de som satsar på medeltid.

Det var för att ta till vara de kontakter som skapades under Birgittajubileet 2003 som idén med ett nationellt nätverk tog ordentligt fart. Medeltiden är inne och trycket på de små och medelstora museerna är stort.

Tanken med det nationella nätverket är att man skall dela med sig av sina expertkunskaper och i och med det utveckla sina museer. Nätverket kommer också att finnas som en resurs för de medeltida turistiska satsningar som görs i Götaland. För att få till en hållbar turistisk utveckling är kopplingen till museerna med deras verk-samhet, kompetens och forskning en avgörande faktor.

Ett seminarium har redan ägt rum och i nästa vecka träffas man i Lund för att utbilda sig i belysning och säkerhetsfrågor.

Medverkande museer i nätverket:
Stockholms medeltidsmuseum, Stockholm
Lödöse museum, Lödöse
Västergötlands museum, Skara
Östergötlands länsmuseum, Linköping
Lunds Universitets Historiska museum med Domkyrkomuseet, Lund
Sancta Birgitta Kloster museum, Vadstena
Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum, Linköping
Kulturen, Lund
Klostret i Ystad, Ystad
Sigtuna museum, Sigtuna
Länsmuseet på Gotland Fornsalen, Visby
Glimmingehus, Skåne

(2006-03-16)