Medeltidsmuseet tvingas flytta

Börshuset i Gamla stan. Foto: Jorge Láscar

Börshuset i Gamla stan. Foto: Jorge Láscar

Medeltidsmuseet måste flytta från sina nuvarande lokaler under Norrbro i Stockholm eftersom riksdagen behöver lokalerna. Ny plats kan bli Börshuset vid Stortorget i Gamla stan. Det blir Stockholms stad största museisatsning på decennier.

– Det här kommer att bli ett spektakulärt museum mitt i Stockholms historiska kärna. Vi kommer att skapa ett tillgängligt och attraktivt museum på en naturlig mötesplats för stockholmare och turister. Här kan besökare blicka både framåt och bakåt – historiska skeenden möter modern teknik i en lärorik och unik miljö för framtida stockholmare, säger Jonas Naddebo, kultur – och stadsmiljöborgarråd.

Museet kommer att berätta om livet i den medeltida staden, om Stockholms uppkomst och om Gamla stans utveckling.

– Platsens autenticitet, forskningsbaserad kunskap och föremålens kulturhistoriska värden ska tillsammans med en nyskapande gestaltning och innovativ teknikanvändning utgöra grunden för stadens nya museum. Utställningarna kommer att präglas av högsta kvalitet och ge historien liv. Ingen ska lämna museet oberörd, utan istället med ny kunskap, nya insikter och fylld av upptäckarglädje, säger Tina Rodhe, chef för Medeltidsmuseet.

”Museet blir en spjutspets i stadens kulturutbud” skriver Stockholms stad i ett pressmeddelande.

– Det blir en nystart för Medeltidsmuseet och ett nytt museum för stockholmarna att glädjas åt och känna stolthet över samtidigt som det blir en viktig del i Stockholms attraktionskraft som kulturstad. Utifrån aktuell forskning kommer utställningar att presenteras som sätter museiföremålen och den unika platsen i centrum, säger Maria Jansén, nytillträdd kulturdirektör i Stockholms stad.

Planen är att museet kommer att ta plats i de lokaler som i dag rymmer Nobel Prize Museum, som har siktet inställt på att skapa ett nytt kultur– och vetenskapshus vid Slussen. Just nu pågår ett arbete med att bland annat säkra finansiering och lägga fast en tidplan.

Nuvarande Medeltidsmuseum under Norrbro kommer att flytta eftersom riksdagsförvaltningen, som äger huvuddelen av dagens lokaler, behöver lokalerna för sin verksamhet. Det finns en ambition att skapa ett utökat besökscentrum, där bland annat fornlämningen av den medeltida stadsmuren kan vara tillgänglig för allmänheten. Tidpunkten för när Medeltidsmuseet ska lämna nuvarande lokaler är inte fastställd.

Medeltidsmuseet öppnade för besökare 1986. Ungefär 200 000 besökare kommer till museet under ett normalår. Börshuset ligger på Stortorgets norra sida i kvarteret Rådstugan. Huset uppfördes 1773–1778 av Stockholms borgerskap för Stockholms fondbörs efter ritningar av arkitekt Erik Palmstedt. På platsen låg tidigare den medeltida rådstugan.

(2021-12-21)