Norrköpings gatunamn

Boken Norrköpings gatunamn kom ut första gången 2014, och en andra, utökad upplaga med 69 nya namn kom 2016. Båda upplagorna är sedan länge slutsålda. Nu utkommer den tredje, uppdaterade upplagan och eftersom Norrköping växer innehåller den 95 nya namn på gator, torg, rondeller och parker i Norrköpings kommun.

De flesta namnen finns i Inre hamnen på Saltängen, Sandbyhov, området Sandtorp i Klockaretorpet och vid Lindöbadet samt vid Kolmårdsanstalten och i Eneby landsbygd och Styrstad. Som vanligt lever Norrköpings historia vidare på gatuskyltarna. I Inre hamnen har namnen koppling till hamn- och varvsverksamheten där, i Sandbyhov är de hämtade från det gamla
sjukhuset och i Klockaretorpet fortsätter traditionen med att namnge gator efter kända Norrköpingsbor.

Vid sidan av de 95 nya namnen har en lång rad texter uppdaterats. Boken innehåller drygt 1 500 aktuella gatunamn och dessutom cirka 400 namn som har bytts ut genom åren. Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, har skrivit inledningen till boken som är den första kompletta sammanställningen av gatunamnen i Norrköping.

Peter Kristensson är journalist och redaktör för Nättidningen Svensk Historia. Han har även skrivit böckerna Norrköpings kvartersnamn och Staden vid Strömmen. Berättelser ur Norrköpings historia.

Peter Kristensson:
Norrköpings gatunamn
Klingsbergs Förlag
Utkom 2021