Västergötlands museum
Ny basutställning, invigd 21 januari 2012
 

Mellan is och eld vandrade människorna i ett landskap som formade dem. De första blickarna kan ha fångat hur inlandsisen låg och gnagde mot Billingen.

Slätternas ishav och Hornborgasjöns sötvatten gav rikligt med mat i flera tusen år. Maten kom senare att fångas ur jorden med hjälp av betesdjur och odling. Landskapet satte ramarna för människornas villkor och styrde livet tillsammans med kulturella värderingar och sociala normer. Naturen blev allt mer kontrollerad och bemästrad. Livet fick nya förutsättningar när metallerna ändrade den tekniska utvecklingen. 

”Om detta vill vi berätta i utställningen. Till barnen med värme, mjukhet och beröring. Till den nyfikne med fakta och föremål. Till den fundersamme med värderingar och frågor. Men framför allt vill vi att ni alla ska få ta del av de fantastiska ting som människor lämnat efter sig under alla dessa tusen år och tillsammans kan vi skapa tolkningar av Västergötlands forntid,” skriver Västergötlands museum.

mm
 
Bronssköldar från Fröslunda i Strö. Ca 2500-3000 år gamla.   Foto: Västergötlands museum

Bronssköld från Fröslunda.
Ca 2500-3000 år gammal.
Foto: Västergötlands museum

Torshammare i silver från Lugnås. 800-900-tal e.Kr.   Foto: Västergötlands museum
Torshammare i silver från Lugnås. 800-900-tal e.Kr.
Foto: Västergötlands museum

Kranium från Hanaskede i Axvall. Ca 10 000 år gammalt.   Foto: Västergötlands museum
Kranium från Hanaskede.
Ca 10 000 år gammalt.
Foto: Västergötlands museum