Mentalvårdsmuseet i Säter stängs

Säters Mentalvårdsmuseum. Foto: Region Dalarna

Säters Mentalvårdsmuseum. Foto: Region Dalarna

Kultur- och bildningsnämnden i Region Dalarna har beslutat att Säters Mentalvårdsmuseum stängs och ersätts av Måendets museum som med mobila utställningar runt om i Dalarna.

– Måendets museum ska vara ett forum för berättelser, tankar och idéer om hur och vad det är att vara människa och hur vi mår, säger Mursal Isa (MP), ordförande i kultur- och bildningsnämnden.

Det nya konceptet innebär att museet lämnar sina lokaler i Säter och istället utgår från mobila kurerade utställningar runt om i Dalarna. På så sätt kommer fler att kunna ta del av museet och utställningarna kommer att kunna skräddarsys efter behov. Ett digitaliseringsarbete har inletts för att tillgängliggöra de historiska samlingarna som finns på museet och ett digitalt arkiv ska byggas upp.

”Det pågår just nu full debatt och diskussion kring beslutet. Vi på museet gillar konceptet Måendets museum, dock är beslutet grundat på ett underlag som museet inte har varit med att ta fram. Vi är positiva till Måendets museum enligt museets koncept. Vi är negativa till att flytta ur byggnaden”, skriver personalen på Mentalvårdsmuseet i ett uttalande till Nättidningen Svensk Historia.

Enligt Region Dalarna kommer måendet i alla dess former att stå i centrum för det nya konceptet som kommer att ha ett historiskt såväl som nutida, forskande och framåtskridande perspektiv. Ledorden ska vara delaktighet, medskapande och demokrati. Arbetet ska utgå från frågeställningar kring människosyn och människovärde.

– Vi vill stärka kunskapen om psykiatrihistoria och kulturarv, samtidigt som vi lyfter måendets betydelse idag och framåt. En viktig målgrupp är barn och unga och deras mående. Det pedagogiska arbetet är prioriterat och vi vill finnas närmare den gruppen både fysiskt och digitalt, säger Malin Lagergren, kultur- och bildningschef Region Dalarna.

Utvecklingen av Måendets museum kommer ske i samarbete med Säter kommun.

– Mentalvårdsmuseet är en del av Säters kulturutbud och identitet och har sedan start drivits av Region Dalarna. Flera fina samarbeten i from av arrangemang och aktiviteter har skett genom åren. Region Dalarna och Säters kommun har som gemensam ambition att utveckla samarbetet ytterligare inför framtiden, säger Malin Lagergren.

I december 2020 beslutade kultur och bildningsnämnden att ge Mentalvårdsmuseet i uppdrag att utreda museets verksamhet utifrån konceptet Måendets museum. Verksamheten fick ett år på sig att utreda frågan. För att testa konceptet har nya typer av utställningar producerats. Till exempel pop up-utställningar, kreativa workshops med studenter, samarbeten med olika utbildningar samt en historisk vandring på sjukhusområdet där besökarna kunde ta del av filmer, bildspel och fakta via QR-koder.

”Beslutet att lämna museibyggnaderna i Säter tas i ljuset av de senaste årens utveckling av Skönviksområdet. Fastigheterna som museet och samlingarna inryms i byggdes under tidigt 1900-tal och är i dag i mycket dåligt skick. För att säkerställa att samlingarna inte blir förstörda behöver de flyttas till ett nytt magasin”, skriver Region Dalarna.

Mentalvårdsmuseet är ett psykiatrihistoriskt museum inrymt i en före detta vårdavdelning på Säters Sjukhus som öppnade 1912. Museet berättar om den tid då största delen av psykiatrins verksamhet bedrevs på stora mentalsjukhus. Utställningarna skildrar patienters och personalens livsvillkor vid Säters sjukhus från 1912 till 1990-talet. Museet ger också en bild av hur samhällsbyggandet sett ut i Sverige för drygt hundra år sedan och fram till nutid.

(2022-03-27)