Arkeologi i kvarteret Sankt Mikael i Lund

Klosterkök, stadsodling och studentkasern. Arkeologi i ett kvarter i Lund är en populärvetenskaplig bok om den arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund år 2019. Undersökningen gav nya pusselbitar till Lunds drygt tusenåriga historia, och i boken sätts de in i sitt sammanhang.

Utgrävningen i kvarteret Sankt Mikael var den mest omfattande arkeologiska undersökning som gjorts i Lund på närmare två decennier. Kulturens arkeologer samarbetade med arkeologer från Arkeologerna och från Sydsvensk arkeologi.

När lager efter lager grävdes fram hittades lämningar efter ett studentboende från 1800-talet, spår av 1700-talets nyttoodlingar och välbevarade grunder till byggnader som hört till svartbrödraklostret, till exempel klosterkök. Dominikankonventet, ofta kallat svartbrödraklostret, fanns i kvarteret från 1200-talet till reformationen 1537, och delar av själva klostret har påträffats vid tidigare arkeologiska undersökningar. I de understa lagren som grävdes fram på undersökningsplatsen 2019 fanns lämningar efter gårdar som byggts omkring år 1000, som alltså är spår från den tidigaste delen av Lunds historia.

Under medeltiden var Lund centrum för både kungliga och kyrkliga intressen. Det fanns en kungsgård, myntverk och över tjugo kyrkor samt flera kloster. Över alltihop tronade den stora, höga domkyrkan. Tidigt var det en lärdomens stad, så småningom en universitetsstad. I dag känns det gamla väldigt närvarande i gatubilden, samtidigt som mycket av Lunds historia ligger dolt under marken.

Annika Knarrström är arkeolog vid Arkeologerna och var en av dem som arbetade med undersökningen i kvarteret Sankt Mikael.

Annika Knarrström:
Klosterkök, stadsodling och studentkasern. Arkeologi i ett kvarter i Lund
Kulturen
Utkom 2022