Hans Högfeldt vill bevara minnet av A9 och 60 år av militär verksamhet i Kristinehamn. Han har därför börjat samla material till ett artillerimuseum. [NWT]

https://www.nwt.se/2015/01/09/skapar-artillerimuseum/