Nu behöver man inte bara använda fötterna för att hitta fornlämningar. Lantmäteriets laserskanning av landet ger nya möjligheter att kartlägga lämningar och redan har det upptäcks nya fynd. [Sveriges Radio]

https://sverigesradio.se/artikel/6051654