Nordiskt forskarmöte kring vikingadräkter i Birka

Birkamuseet på Björkö påbörjar nu en serie forskarmöten som ska ge djupare kunskap om Birka. Det första symposiet pågår 8-10 september och handlar om den senaste forskningen inom textil och vikingadräkter. Symposiet ska lägga grunden för arbetet med att rekonstruera en kvinnodräkt från vikingatiden. Genom projektet hoppas forskarna få svar på hur de sociala skikten i Birka såg ut.

– Det är mycket spännande att kunna samla de nordiska experterna och ta del av den senaste forskningen kring Birka, samtidigt som vi får hjälp i arbetet med att rekonstruera kvinnodräkten, berättar Birkamuseets platschef Annika Richert.

Projektet ska resultera i en dräkt som kvinnorna från det högre samhällsskiktet i Birka bar. Av de fynd som hittats från vikingatiden har forskare kunnat dra slutsatser om hur de enklare kvinnodräkterna såg ut. En av frågeställningarna är nu om det finns tillräckligt stort arkeologiskt material för att kunna säga hur en vikingatida praktdräkt såg ut. Det rika materialet med textilfragment och annan utrustning från gravarna i Birka är utgångspunkt för arbetet, men även material från övriga Skandinavien och Nordtyskland kommer att studeras. Förhoppningen är att kunna visa rekonstruktionen på Birkamuseet sommaren 2002.

Symposiet om textilforskning och vikingadräkter inleds på fredagen den 8 september och pågår fram till söndag eftermiddag den 10 september. Alla föreläsning är öppna för allmänheten och kostnadsfria för besökare på Birkamuseet.

(2000-09-04)