Bohusläns museum
Ny permanent utställning, 24 mars 2012

Möt resandefolket! är Sveriges första permanenta utställning om resandefolket. I utställningen berättas om resandefolkets historia i Sverige, om att ha vägen som hem, om möten mellan minoritets- och majoritetsbefolkningen, om hantverksskicklighet, om starka släktband och en levande berättartradition. Men också en historia med många mörka minnen av myndigheternas behandling av resandefolket. I utställningen visas att det flerkulturella samhället har en lång historia med ett ömsesidigt beroende och intresse mellan människor.

Foto: Bohusläns museum

– Genom att bygga en ny del i de fasta utställningarna vill vi ge resandefolkets historia och kultur en tydlig plats i, och med samma status som, den övriga kulturhistorien. På så sätt vill vi tydligt markera resandefolkets tillhörighet i det gemensamma kulturarvet, säger Kristina Lindholm från Bohusläns museum.

I utställningen visas också fynden från museets utgrävningar av resandeboplatsen Snarsmon i norra Bohuslän och resultat från projektet Den skandinaviskaresandekartan.

– Samarbeten med många representanter för resandefolket har gett en större medvetenhet och förståelse för deras historia och livsvillkor, säger Lindholm.

– Det har hittills inte funnits något museum dit man kunnat gå för att få veta något om resandefolkets kulturhistoria. Utställningen är därför ett viktigt steg. Det är nödvändigt att resandefolket själva medverkar i ett sådant här arbete för att resultatet ska bli rätt, säger Richard Magito Brun från Kulturgruppen för resandefolket.