Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth kallar Riksantikvarieämbetet till möte för att förhöra sig om skötseln av Visby ringmur. [SvD]

https://www.svd.se/mote-om-framtiden-for-visby-ringmur