Någon har klottrat obscena bilder och text på kalkugnarna i Östra Torp. Kalkugnarna räknas som fornminne och är skyddade enligt kulturminneslagen. Trelleborgs kommun skall nu sanera ugnarna. [Sydsvenskan]

https://www.sydsvenskan.se/2010-09-30/kulturminnen-nedklottrade