Regeringen har i dag utsett överintendent Lars Amréus till ny riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet.

Foto: Mats Burman/Atelje Uggla

Lars Amréus är sedan 2006 chef för Statens historiska museer. Han är även ordförande i Riksförbundet Sveriges museer och svensk representant i European Museum Academy.

– Jag är stolt och glad över att ha fått uppdraget som riksantikvarie. Riksantikvarieämbetet har ett brett samhällsuppdrag med kulturarvet i fokus och jag ser fram emot att få bidra till att utveckla myndighetens roll och verksamhet, säger Lars Amréus.

Nuvarande riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet, Inger Liliequist, tillträdde 2003. Lars Amréus tillträder tjänsten den 1 mars 2012.

– Vi hälsar Lars hjärtligt välkommen till myndigheten. Vi känner Lars mycket väl som nära kollega och granne i Stockholm. Myndigheten får en ny kraft som känner våra frågor väl och som säkert kommer att inspirera till spännande samtal, kommenterar Inger Liliequist.