Nu är utgrävningarna i kvarteret Mässingen, intill Norrköpings resecentrum, igång. Stadsgårdar från 1600-talet finns bland de förväntade fynden. [NT]

https://nt.se/nyheter/norrkoping/de-graver-efter-uthus-och-odlingar-10080943.aspx