Museinätverk kring Östersjön och Svarta Havet

Östersjösamarbetet på museiområdet går vidare och tar nu alltmer konkret form. Museinätverket har utökats med nya medlemmar, en ny gemensam webbplats skapas och en konferens och utställning om nationell identitet planeras för nästa år. Historiska museets vandringsutställning Vikingar i Österled har samtidigt öppnat i Minsk.

Museinätverket Statliga historiska museer från Östersjön till Svarta Havet har haft sitt andra möte, denna gång i Minsk i Vitryssland. Första konstituerande mötet ägde rum i Riga i maj. Vid det tillfället undertecknades en deklaration i vilken nätverkets uppgifter lades fast. Syftet med samarbetsgruppen är att utveckla och fördjupa kontakterna mellan historiska museer i Östersjöområdet.

Vid Minskmötet beslutades att Historiska museet i Stockholm tar ansvar för att bygga upp en gemensam webbplats som ett led i det regelbundna informationsutbytet museerna emellan och som en extern informationsplattform. Vidare beslutades att gemensamt delta i en konferens nästa höst i Vilnius på temat nationell identitet och de nationella museernas roll i formandet av denna identitet. Resultatet av konferensen ska presenteras i en gemensam utställning om nationell identitet. En arbetsgrupp bildades för att arbeta vidare med frågan.

Initiativet till nätverket kommer från Historiska museet i Stockholm och Lettlands nationalmuseum. Vid mötet i Minsk i förra veckan deltog, förutom Historiska museet i Stockholm, museer från Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen och Ukraina. Ukrainas historiska museum tillkom som ny medlem i nätverket och Finlands nationalmuseum liksom Rysslands historiska museum i Moskva, som inte kunde delta vid mötet i Minsk, har också för avsikt att skriva under deklarationen.

– Det är glädjande att det nya museinätverket nu går vidare med konkreta frågor som på sikt kommer att leda till att stärka museernas roll i utvecklingen av regionerna, säger Historiska museets chef Kristian Berg. Vandringsutställningen Vikingar i Österled är ett exempel på ett mycket uppskattat samarbetsprojekt och har betytt mycket för de ömsesidiga kontakterna museerna emellan.

(2002-11-07)