Kampen mellan kungamakten och adel 1755–1792

Bokomslaget

”Dolska intriger och skändliga svek. Valfusk, spioneri, korruption, landsförrädiska komplotter, upprorsmakeri och militärkupper. Upprepade grundlagsbrott, politiska domstolar, godtyckliga arresteringar. Dödshot, tortyr, avrättningar, landsflykt.” Denna beskrivning stämmer in på många av dagens moderna diktaturregimer, men så drastiskt inleder författaren Göran Norrby denna skildring av kampen i Sverige mellan kungamakten och adeln under 1700-talets andra hälft.

Å ena sidan fanns den makthungriga drottning Lovisa Ulrika med tysk furstebakgrund, gemål till en svag kung. Å andra sidan stod adeln med den skicklige Axel von Fersen d.ä. och Carl Fredrik Pechlin i spetsen. Efter hand steg den ambitiösa, egocentriske kronprinsen och sedermera kungen Gustav III in på scenen. Denna tvingades under hela sin regeringstid utkämpa ett inrikespolitiskt tvåfrontskrig, eftersom drottningmodern Lovisa Ulrika vägrade att avstå från den makt som hon tillskansat sig.

I Maktens rivaler bjuds läsaren en berättelse om strider och maktutövning mellan stånden – även om fokus riktas mot konkurrensen mellan adel och kungahus. Kampen mellan Hattar och Mössor, prästernas underdånighet, böndernas agerande och borgarnas svängningar beskrivs. Inte minst framgår hur Gustav III konspiratoriskt och naivt agerar både inrikes- och utrikespolitiskt.

Göran Norrby är historiker och ekonom. Han disputerade 2005 med avhandlingen Adel i förvandling. Adliga strategier och identiteter i 1800-talets borgerliga samhälle och har bland annat skrivit Ordnade eliter. Organiseringen av Nordens statsbärande skikt 1660-1920.

Göran Norrby:
Maktens rivaler. Drottning Lovisa Ulrika, Gustav III, Axel von Fersen och Carl Fredrik Pecklin, 1755–1792
Carlsson Bokförlag
Utkom 2018