Riksarkivet vill bygga nytt i Härnösand

Foto: Härnösands kommun

Foto: Härnösands kommun

Riksarkivet bedriver sedan hösten 2019 ett projekt tillsammans med Skatteverket i syfte att bygga nya klimatsmarta lokaler i Härnösand.

– Det här en möjlighet att långsiktigt säkra vårt behov av arkivlokaler på ett samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt och i samarbetet med andra myndigheter kan vi få gemensam nytta av varandras kompetenser och resurser. För Riksarkivet är det också viktigt att samverka med andra aktörer i arkivlänet Västernorrlandt, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

En långsiktig planering för arkivlokaler är nödvändig för att Riksarkivet ska kunna göra arkiven tillgängliga, så att de kan användas och vara till nytta i samhället över tid. Medborgarna ska kunna lita på att det finns autentiskt informationen i arkiven som kan användas i forskning, rättskipning och för allmänhetens insyn. Det är grundläggande i vårt demokratiska samhälle, skriver Riskarkivet.

Riksarkivet, som finns på elva orter i Sverige, har inte nog med expansionsutrymme för att ta emot leveranser. Nuvarande lokaler i Härnösand har ineffektiva ytor och det är svårt att anpassa dem till moderna arbetssätt. Att samarbeta med andra myndigheter är ett samhällsekonomiskt sätt att säkra Riksarkivets långsiktiga behov av arkivlokaler, som också är flexibla och anpassade för verksamheten och de som vill använda arkiven.

– Vi har nu en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp på lokaler och hur de behöver vara utformade för att passa verksamheten, till exempel hur vi tar emot arkiv och förvarar dem, hur vi digitiserar och hur vi gör arkiven tillgängliga för användarna, säger Karin Åström Iko.

Beslut i byggfrågan väntas under 2022. Det nya cirka 30 000 kvadratmeter stora arkivet planeras till Saltvikshöjden i Härnösand. Byggnaden där landsarkivet i Härnösand finns i dag byggdes 1919 för Hemsö kustartillerikår.

– Att Riksarkivet planerar för denna satsning i Härnösand känns otroligt bra. Vår region- och residensstad vidareutvecklas med detta ytterligare till en modern förvaltningsstad och det visar att den kompetens och de erfarenheter som finns här är viktig och värdefull, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

– Riksarkivet har signalerat att de vill att de nya lokalerna ska bli ett besöksmål med besökscenter, hörsalar och inbjudande utomhusmiljöer. Det skulle gynna Härnösand, Höga Kusten och företagare inom besöksnäringen, säger kommunens tillväxtchef Uno Jonsson.

(2021-10-14)