Elva skillingar hittade på Stockholms slott. Foto: Statens fastighetsverknde fasadrestaureringen av Stockholms slott är igång och igår fick stenhuggarna, som arbetar uppe på ställningen, bokstavligt talat en hälsning från historien. Insmugna i tegelresterna under en fönsterkarm uppenbarade sig plötsligt en handfull mynt från 1802-1807. De elva mynten, som alla är i gott skick, har ett sammanlagt värde av 3 ¼ skilling.

Elva skillingar hittade på Stockholms slott. Foto: Statens fastighetsverk

Elva skillingar hittade på Stockholms slott.
Foto: Statens fastighetsverk. 

I början av februari påbörjade Statens fastighetsverk (SFV) restaureringen av stenen på Högvaktsflygeln, den fjärde etappen av 25 i det som beskrivs som Sveriges mest omfattande restaureringsarbete i modern tid. Bakgrunden till restaureringen är att den gotländska sandsten, som täcker stora delar av slottet, vittrar sönder och riskerar att falla ner.

För att kunna byta ut den mest skadade stenen måste gammalt murbruk avlägsnas och det var just i ett sådant moment som det roliga penningfyndet gjordes. Bland tegelresterna, under ett gallerförsett fönster som vetter mot norr, låg elva skillingar.

– Det är naturligtvis jätteroligt när man överraskas på det här sättet. Historien är i och för sig ständigt närvarande i restaureringsarbetet här då varenda sten bär på sin egen historia. Men ett fynd av det här slaget sätter fart på fantasin. Vem eller vilka har lagt mynten här? Hur såg de på sitt arbete och på framtiden, säger Lotta Günther, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Rummet innanför det aktuella fönstret fungerade under denna tid som arrest för soldater i anslutning till Krigsrätten. Kan en modfälld soldat ha gömt pengarna i arresten i väntan på sin dom? Vem vet?

Mynten är i koppar och är alla präglade i Avesta under Gustav IV Adolfs tid. Att mynten har sitt ursprung i Dalarna vittnar myntens korslagda dalpilar om. Därför kan vi också veta att myntens koppar kommer från Falu gruva.

Köpvärdet vid tiden för myntens datering är inte stort. Sammanlagt utgör summan 3 ¼ skilling. På en riksdaler gick det 48 skillingar.

Så snart grundarbetet under fönstret är färdigt kommer Statens fastighetsverk att lägga tillbaka 1800-talsmynten, denna gång i sällskap av en ny skatt.

– Självklart vill vi passa på att utöka skatten med en hälsning från vår tid, med mynt präglade av vår tids kungaporträtt. Den nya skatten får ett värde av 16 kronor då vi kommer att gömma en enkrona, en femkrona och en tiokrona, säger Lotta Günther.

Den nu pågående etappen av det stora fasadarbetet på Stockholms slott beräknas pågå till årsskiftet 2015/2016.