Naturhistoriska riksmuseet öppnar 4 juni

Naturhistoriska riksmuseet. Foto: Anders Fredriksén

Foto: Anders Fredriksén

Naturhistoriska riksmuseet kommer öppna hela sin publika verksamhet för besökare den 4 juni. Det står klart efter att Statens fastighetsverk (SFV) meddelat att de kommer att vara helt klara med åtgärdsarbetet av innertaket i mitten av maj.

Det var den 29 augusti förra året som överintendent Lisa Månsson beslutade att Naturhistoriska riksmuseet behövde stänga helt för fysiska besök. Det eftersom Statens Fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, funnit säkerhetsrisker med innertaket på flera platser i museet och spärrat av stora ytor.

Under hösten och vintern har åtgärdsarbeten med museets innertak pågått kontinuerligt. Arbetet i museets huvudentré och det intilliggande trapphuset har varit mer komplicerat och är det som tar mest tid att åtgärda.

Nu har SFV lämnat besked om att de kommer vara klara med arbetet i museets publika delar i mitten av maj. Efter det tar det några veckor för museet personal att kontrollera utställningarna, återstarta systemen och få allt på plats inför återöppning den 4 juni.

– Vi gläder oss åt att museet snart kan öppna igen. Arbetet har varit omfattande och komplicerat, särskilt i entréhallen. Allt går enligt plan med putsarbetena och vi ser framemot öppningen, säger Ellinor Magnusson, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk.

Naturhistoriska riksmuseet har med anledning av bland annat ökade hyreskostnader en redan ansträngd ekonomisk situation. Att museet måste hålla fortsatt stängt fram till juni innebär att inga intäkter kommer från den publika verksamheten under denna period, det totala intäktsbortfallet beräknas landa på drygt 20 miljoner kronor.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) har vid ett flertal tillfällen uttalat sitt stöd för museet. Så har även finansmarknadsminister Niklas Wykman (M), som i ett pressmeddelande i september underströk att regeringen kommer säkerställa att Naturhistoriska riksmuseets verksamhet inte påverkas negativt av det intäktsbortfall som följer av det reparationsbehov som finns av museets innertak.

– Vi har en bra dialog med kulturdepartementet och finansdepartementet som båda visat intresse och engagemang för att lösa den uppkomna situationen. Därmed har jag goda förhoppningar om att museet ska få ett ekonomiskt tillskott i samband med vårändringsbudgeten. Vår ekonomiska prognos visar dock underskott i många år framöver. I förlängningen hoppas jag att även externa finansiärer ska vara intresserade av att ge stöd, så att vi gemensamt kan säkerställa att museet ska fortsätta vara en viktig plats för kommande generationer, säger Lisa Månsson, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet.

(2024-02-14)

Se även Öppning av Naturhistoriska riksmuseet flyttas fram (2024-02-14)