Gad Rausings pris till finsk rättshistoriker

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning tilldelas akademiprofessor Heikki Pihlajamäki, professor i jämförande rättshistoria vid Helsingfors universitet, för hans uppslagsrika och nydanande forskning inom jämförande rättshistoria. Priset delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 20 mars. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

– Priset är en underbar överraskning. Jag ser det som uppmuntran inte bara för mig själv utan för hela den rättshistoriska forskningsmiljön, som under de senaste årtiondena har tagit betydelsefulla framsteg både internationellt och nordiskt. Mitt forskningsfält har vuxit från att vara en nationell vetenskap till att bli europeisk och global, som använder både historiska, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder för att förstå förändring och kontinuitet i rätten och samhället. Vi rättshistoriker är i ständig dialog med kolleger som intresserar sig för aktuella teman som bland annat kolonialism och möten mellan kulturer och religioner, säger Heikki Pihlajamäki.

Motiveringen lyder:
”Professor Heikki Pihlajamäki, Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, får Rausingpriset 2024 för uppslagsrik och nydanande forskning inom jämförande rättshistoria. Heikki Pihlajamäki har haft stort inflytande och betydande internationellt genomslag inom det rättshistoriska fältet, i kraft av sin djupborrande empiriska och teoretiska skärpa och sina breda kronologiska och globala perspektiv. Hans forskning kännetecknas av djupa insikter i juridiska teknikaliteter i det förflutna och en förmåga att med hjälp av komparativa metoder frilägga legala principer och praktiker och deras rättsfilosofiska underbyggnad. Forskningen spänner över stora tidsperspektiv, från medeltida kanonisk rätt till modern tid, och över stora geografiska områden, som inkluderar Sverige och Finland, Baltikum, Ryssland och Frankrike, samt även Latinamerika. Hans arbeten har pekat ut nya riktningar för rättshistorisk forskning och lett till resultat som är synnerligen framstående och varaktigt betydelsefulla.”

– Rättssystem och juridisk lagstiftning har länge i första hand betraktats som nationella angelägenheter. Heikki Pihlajamäkis forskning visar vad som händer när olika nationella rättssystem och rättsuppfattningar möts och bryts. Den handlar exempelvis om hur rättskipningen organiserades och förhandlades fram i samband med den europeiska koloniseringen av den amerikanska kontinenten, och hur de koloniserande ländernas rättstraditioner ledde till olika lösningar på olika håll. Han har även presenterat en omfattande studie om hur rättskipning och juridiska uppfattningar möttes och omförhandlades i samband med Sveriges erövring av Livland under stormaktstiden, säger Lars Berglund, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande i den nordiska Rausingkommittén som utser pristagarna.

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning är Kungl. Vitterhetsakademiens största pris. Priset instiftades 2002 av Gad Rausings tre barn – Kirsten, Finn och Jörn Rausing – till faderns minne. Priset delas årligen ut till en framstående nordisk forskare inom ett humanistiskt ämnesområde. Gad Rausing var hedersledamot i Vitterhetsakademien, fil.dr i arkeologi och mecenat inom arkeologi och kulturhistoria.

Tidigare mottagare av Gad Rausings pris
2023: professor Helge Jordheim, Oslo
2022: professor Marie-Louise Nosch, Köpenhamns universitet
2021: professor Terttu Nevalainen, Helsingfors universitet
2020: professor Pirjo Markkola, Tammerfors universitet
2019: professor Lena Liepe, Linnéuniversitetet
2018: professor Mogens Trolle Larsen, Köpenhamn
2017: professor Sten Ebbessen, Köpenhamn
2016: professor Erik A. Nielsen, Köpenhamn
2015: professor Sverre Bagge, Bergen
2014: professor Minna Skafte Jensen, Köpenhamn
2013: professor Jan Terje Faarlund, Oslo
2012: professor Kirsten Blinkenberg Hastrup, Köpenhamn
2011: professor emeritus Åke Daun, Stockholm
2010: professor Vésteinn Ólason, Reykjavik
2009: professor Eva Österberg, Lund
2008: professor Simo Knuuttila, Helsingfors
2007: docenten, fil.dr Mogens Herman Hansen, Köpenhamn
2006: professor Heikki Räisänen, Helsingfors
2005: museuminspektör, fil.dr Jørgen Jensen
2004: professor emeritus Ulf Teleman, Lund

(2024-02-23)