Rättegång om stulen bok från Kungliga biblioteket

Riksantikvarieämbetet har lämnat in en stämningsansökan i nederländsk domstol för att återkräva boken Nippon som stulits från Kungliga biblioteket. Rättegångsförhandlingen hålls tisdagen den 4 december. Stämningen innebär att Riksantikvarieämbetet begär av domstolen att boken ska återlämnas till Sverige eftersom den förts ut utan tillstånd.

Från Riksantikvarieämbetet reser chefsjurist Catharina Sojde och verksjurist Maria Barkin för att lägga fram de svenska anspråken inför domstolen. Med sig har de Greger Bergvall som representerar Kungliga biblioteket och är sakkunnig om boken.

– Det är första gången som EU:s återlämnandedirektiv tillämpas för Sveriges del. Vi hoppas förstås att domstolen ska göra samma tolkning som Riksantikvarieämbetet så att vi kan få hem boken till Kungliga biblioteket igen, säger Catharina Sojde, chefsjurist Riksantikvarieämbetet.

Enligt Catharina Sojde kan besked från domstolen vara att vänta i början av nästa år.

Det rör sig om boken Nippon, med det fullständiga namnet Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Kurilen, Krafto, Koorai und den Liukiu- Inseln, som är skriven av Philipp Franz von Sieboldoch tryckt i Leyden 1852. Det är ett verk som är unikt och ytterst värdefullt både sett ur ekonomisk och kulturhistorisk synvinkel. Boken stals från Kungliga biblioteket av den så kallade KB-mannen innan den år 2003 köptes av en nederländsk bokhandlare från ett auktionshus utomlands.

Stämningsansökan sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv från 2014 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium: återlämnandedirektivet. Boken omfattades av kravet på utförseltillstånd i enlighet med dåvarande kulturminneslagen, men ett sådant tillstånd söktes inte och ett sådant tillstånd hade heller inte beviljats om det hade sökts. Därmed fördes boken ut olagligen i återlämnandedirektivets mening.

Riksantikvarieämbetet är den enda svenska myndighet som kan driva ärenden utomlands enligt återlämnandedirektivet. Det kan dock inte ske så länge en förundersökning pågår. Kungliga biblioteket polisanmälde stölden av Nippon, men förundersökningen lades ner 2015. Därefter påbörjades arbetet med att få hem boken genom att åberopa återlämnandedirektivet.

(2018-12-03)