Kraftig minskning av museibesök sedan fri entré togs bort

Armémuseum. Foto: I99pema (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Armémuseum i Stockholm. Foto: I99pema (Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

Besöken på statliga museer har minskat kraftigt under årets första månad. Det visar en sammanställning som Dagens Nyheter gjort.

– Det har givetvis med borttagandet av fri entré-reformen att göra, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare på Sveriges Museer.

Världskulturmuseerna uppskattar att besöken kommer att gå ner med cirka 25 procent under  2023 till följd av införandet av entréavgifter.

Läs artikeln på Dagens Nyheter

(2023-02-09)

Se även Regeringen tar bort fri entré på museer (2022-11-08)