Årets Arkiv 2020 finns på Riksantikvarieämbetet

Prisutdelaren Niko Fastman tillsammans med Maria Jonsson och Johan Nordinge från Riksantikvarieämbetet. Foto: Kompetensinstitutet

Prisutdelaren Niko Fastman tillsammans med Maria Jonsson och Johan Nordinge från Riksantikvarieämbetet. Foto: Kompetensinstitutet

Riksantikvarieämbetet får priset Årets arkiv 2020. Utmärkelsen Årets arkiv delas ut varje år av fackförbundet DIK. Prissumman är 25 000 kronor.

Vinnaren presenterades i dag digitalt på Arkivforum i Stockholm.

– Det känns fantastiskt att vinna Årets arkiv! Vi ser fram emot att fortsätta med vår resa och kombinera ett långsiktigt bevarande med aktivt tillgängliggörande. En framgångsfaktor för oss har varit medarbetare med lång erfarenhet och ny energi, säger e-arkivarien Maria Jonsson och digitaliseringssamordnaren Johan Nordinge.

Motiveringen:
”Riksantikvarieämbetet har fortsatt utvecklingen för att vara nära sina användare och tillgängliggöra materialet för större grupper. Blandningen mellan medarbetare som arbetat länge på myndigheten och nyanställningar har gett myndigheten nya krafter och möjligheter att sprida kulturarvet nationellt. Arkivet tar mer plats på myndigheten och medverkar i projekt och styrgrupper på ett sätt som de inte gjorde förut.

Riksantikvarieämbetet använder den nya tekniken och delar med sig av sitt material på ett föredömligt sätt. De analyserar var användarna är någonstans och hittar nya plattformar och samarbeten för att nå ut. Samtidigt som de arbetar med det digitala, så har de alltid med sig värdet av det analoga.”

De övriga nominerade var kommunalförbundet Sydarkivera och Östergötlands Arkivförbund.

– Digitisering, digitalisering och tillgängliggörande. Varje del är nog så viktig, men kombinationen är oslagbar för att göra kulturarvet levande för samtiden. Riksantikvarieämbetet har de senaste åren tagit viktiga kliv framåt i detta arbete och visar med det vägen framåt för andra, säger Anna Troberg, förbundsordförande i DIK.

Årets jury har bestått av Helen Hellströmer, fd vd DIK, tillika juryns ordförande, Karin Åström Iko, riksarkivarie, Tomas Lidman, fd riksarkivarie, Anastasia Pettersson, ordförande Näringslivets arkivråd, Gunilla C Carlsson, vice ordförande i riksdagens kulturutskott, Lars Lundqvist, vice ordförande Föreningen för arkiv och informationsförvaltning samt Niko Fastman, projektledare Årets arkiv.

Utmärkelsen Årets arkiv instiftades 2007 med målsättningen att lyfta fram arkivens roll i samhället och det viktiga jobb arkivarier över hela landet gör varje dag. Vinnaren kan vara ett arkiv som utför en viktig samhällsinsats, har genomgått en omvälvande utveckling eller är särskilt nytänkande.

Årets arkiv
2019: ​Helsingborgs stadsarkiv
2018: Vara kommunarkiv
2017: Migrationsverkets arkiv
2016: Malmö stadsarkiv
2015: Swedbank Document Management
2014: Arkivcentrum i Dalarna
2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2012: Dokument- och arkivservice Ringhals
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv

(2020-11-04)