Nordiska museet begär 75 miljoner till följd av pandemin

Nordiska museet. Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Foto: Karolina Kristensson/Nordiska museet

Stiftelsen Nordiska museet begär i sitt budgetunderlag till regeringen 75 miljoner kronor i extra bidrag som direkt följd av coronapandemin.

Sedan pandemin slog till i mars 2020 har stiftelsen drabbats mycket hårt till följd av de nödvändiga restriktioner som vidtagits i syfte att begränsa smittspridningen. Museet på Djurgården tvingades stänga i två omgångar och beräknar tidigast att kunna öppna mot slutet av mars 2021. Det ekonomiska resultatet för 2020 blev ett intäktstapp på 26 miljoner kronor och nu beräknar stiftelsen ett liknande intäktstapp för 2021. Totalt beräknas det ekonomiska bortfallet till 52 miljoner kronor och därtill kommer en rad andra merkostnader med anledning av pandemin.

– Vi är helt beroende av våra publika intäkter. Intäktsbortfallen slår totalt botten ur stiftelsens ekonomi och leder till mycket stora eftersläpningar i verksamheten. Totalt behövs nu minst 75 miljoner för att vi ska kunna ta oss genom de kommande åren, säger Sanne Houby-Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet.

För att kompensera intäktsbortfallet 2020 och få ekonomin i balans genomfördes under året en rad besparingsåtgärder. Stiftelsen bromsade upp verksamheten, införde korttidsarbete som omfattade i stort sett all personal och 10 procent av den fasta personalen. Andra åtgärder har varit betydande organisationsförändringar i syfte att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

– Vi har sammantaget gjort vårt yttersta för att vidta åtgärder i besparingssyfte. Nu hoppas vi på att regeringen hörsammar vårt äskande. Allt annat vore katastrofalt och drabbar inte bara Stockholm utan även Katrineholms och Tyresö kommun samt andra kommuner där vi har viktiga besöksanläggningar, säger Houby-Nielsen.

Året innan pandemin, 2019, var stiftelsen Sveriges fjärde mest besökta museum med ansvar för upp emot 800 000 anläggningsbesök och 400 000 verksamhetsbesök och 2019 uppgick nettoomsättningen till 52 miljoner kronor. Nu prognosticerar stiftelsen att det kommer dröja flera år innan besöksnäringen är tillbaka igen.

Nordiska museet äger och driver också Tyresö slott, Julita gård, sommarnöjet Svindersvik och Härkeberga kaplansgård.

(2021-03-02)

Se även Nordiska museet säger upp personal (2020-12-09)