Sjöhistoriska museet fördelar en miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får nio fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, ett traditionellt fiskefartyg, kraftfulla bogserbåtar, en klassisk ångslup, och unika motorfartyg.

Det ekonomiska stödet är mycket efterfrågat. I år har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, tagit emot 39 ansökningar om totalt 7.5 miljoner kronor.

 Skolsegelfartyget Linnea, Gamleby. Foto: Ib Bergström

Linnea byggdes 1915 i Sjötorp som ett seglande fraktfartyg.
Foto: Ib Bergström.

Enligt Sjöhistoriska är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Arbetet med detta engagerar ett stort antal människor, främst genom ideella föreningar runt om i landet. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De historiska fartygen är viktiga för en levande kustbygd och skärgård med utvecklad kulturturism.

– Att bevara och använda historiskt värdefulla fartyg är en kostsam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Vi tror ändå att pengarna stimulerar till bevarandeinsatser och engagemang som har kulturhistorisk inriktning, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

Tärnan av Waxholm. Foto från Sjöhistoriska museets arkiv

Ångslupen Tärnan byggdes 1901 vid Södra Varvet
för Waxholmsbolagets lokaltrafik till öarna runt Vaxholm.
Foto från Sjöhistoriska museets arkiv.

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg och motorfartyg men vi tar också hänsyn till geografisk spridning så att fartyg från olika delar av landet finns bland mottagarna, säger Claes Wollentz.

Mottagare av stöd till bevarande av historiskt värdefulla fartyg 2013:
Asta av Smögen, Kungshamn, före detta fiskefartyg
Constantia, Solna, skolsegelfartyg
Harry, Lysekil, bogserbåt
Herbert, Alingsås, ångbogserare
Isolda, Göteborg, segelfartyg
Linnea, Gamleby, skolsegelfartyg
Tärnan av Waxholm, Stockholm, ångslup
Svanevik, Stockholm, segelfartyg
Sydfart, Kalmar, lastmotorfartyg