Norrland före den svenska kolonisationen

Bokomslaget

Forskningsprogrammet ”Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500–1500 e. Kr.” har sedan 2012 med anslag från Riksbankens Jubileumsfond undersökt norra Norrlands kustområden. Målsättningen har varit att belysa landskapsbruk och samhällsförändringar och undersöka vilka de samhällen var som så småningom kom att inordnas i den svenska kronans administrativa system?

Nya pusselbitar visar hur landskapet formades av fiskare, jägare, renskötare och bönder i relation till identitetsprocesser och samhällsförändringar under nära 1 000 år.

Den 24 oktober 2018 hölls en slutkonferens på Historiska museet och detta är forskningsprojektets slutrapport. Den ingår i Riksbankens Jubileumsfonds skriftserie som nummer 15.

Ingela Bergman:
Kulturarv, landskap och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500–1500 e. Kr. Slutrapport från ett forskningsprojekt
Riksbankens Jubileumsfond/Makadam förlag
Utkom 2018