Ett gravvalv har hittats under golvet i Kågeröds kyrka. Utrymmet tros vara från 1400-talet och har legat gömt i flera hundra år. Det är ännu oklart om det finns några mänskliga kvarlevor. [HD]

https://www.hd.se/2009-05-20/gravvalv-hittat-under-kyrkgolv