Uppsala universitet och Upplandsmuseet vill göra nya arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala. De hoppas att hitta fornlämningar från bronsåldern och ända fram till medeltiden. [UNT]

https://unt.se/nyheter/uppsala/artikel/kan-bli-nya-utgravningar-i-gamlis/re4p6nwj