Uppsala universitet och Upplandsmuseet vill göra nya arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala. De hoppas att hitta fornlämningar från bronsåldern och ända fram till medeltiden. [UNT]

https://unt.se/uppland/uppsala/kan-bli-nya-utgravningar-i-gamlis-118731.aspx