Nyckelharpans nätverk nomineras till Unescoregister

Nyckelharpa. Foto: Institutet för språk och folkminnen

Foto: Institutet för språk och folkminnen

Regeringen har beslutat att nominera Nyckelharpans nätverk till Unescos register över goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv. Det är Sveriges andra nominering till registret.

Registret över goda metoder (The Register of Good Safeguarding Practices) innehåller program, projekt och aktiviteter som kan tjäna som förebilder för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Nu kan ett mångårigt arbete med att vidareföra och utveckla kunskaperna om att bygga och spela nyckelharpa – med centrum i Eric Sahlström Institutet i Tobo – bli det andra svenska exemplet på registret. Tidigare har Sagobygden i Ljungby nominerats och även antagits.

– Hela nätverket runt nyckelharpan har bidragit till att kunskaperna om att bygga och spela ett instrument som höll på att försvinna har förts vidare till nya generationer. Arbetet är en god förebild i konventionens anda. Det kan användas som en källa till inspiration och engagemang för andra ideella aktörer inom olika områden, säger Martin Sundin, generaldirektör vid Institutet för språk och folkminnen.

Nyckelharpans nätverk består av utövare, folkmusikorganisationer och -institutioner, skolor, forskare, producenter och arrangörer. Eric Sahlström Institutet i Tobo i Uppland är en nod för alla dem som på olika sätt har ingått i arbetet. En av dessa utövare är instrumentbyggaren Esbjörn Hogmark, som står bakom förslaget.

– Den expertkommitté som bedömt nomineringsförslagen framhåller att Nyckelharpans nätverk är ett starkt metodiskt exempel som visar hur en marginell och närapå utdöd företeelse kan få vingar genom ett lyckat samarbete mellan en rad utövare och organisationer. Samtidigt som ett äldre instrument har bevarats har det skett ett innovativt nyskapande som resulterat i den moderna nyckelharpan och flera nya instrumenttyper, säger Annika Nordström som är senior rådgivare och ansvarig för Institutet för språk och folkminnens arbete med Unescokonventionen.

I december 2023 fattar Unesco beslut om vilka internationella nomineringar som slutligen antas till registret över goda metoder. Institutet för språk och folkminnen ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige i samarbete med bland annat utövare, ideella organisationer och kulturarvsinstitutioner.

(2022-04-03)