Stiftelse donerar 3,6 miljoner till kyrkohistoria

Thora Ohlssons stiftelse donerar 3,6 miljoner kronor till Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Donationen har öronmärkts åt ämnet kyrkohistoria och gör det nu möjligt för de båda professorerna inom kyrkohistoria, Anders Jarlert och Samuel Rubenson, vars tjänster blev uppsagda till halvtid i maj, att fortsätta arbeta på heltid under tre år.

Stiftelsens ordförande Per-Håkan Ohlsson överräckte gåvobrevet med miljondonationen till dekanus Werner Jeanrond vid stiftelsens 60-årsjubileum.

– Det är med stor glädje vi kan tillkännage Thora Ohlssons stiftelses donation. Det ger kyrkohistorian vid Lunds universitet en unik chans att bygga upp ämnet på grund- och forskningsnivå på ett långsiktigt och hållbart sätt, vilket bidrar till att säkra student-tillströmningen och utbildningen. Förhoppningen är att man på dessa tre år ska lyckas skapa en grund för framtiden som gör det möjligt att ha två professorer i ämnet kyrkohistoria, säger Werner Jeanrond.

I donationsbrevet anges också att medverkan skall ske i det pågående projektet att skriva Lunds domkapitels och Lunds domkyrkoråds historia. Arbetet leds av en särskild projektgrupp knuten till Thora Ohlssons stiftelse.

Thora Ohlssons stiftelse har på kort tid vid ett flertal andra tillfällen gjort stora donationer till teologiska fakulteten, bland annat till den gästprofessorstjänst som KG Hammar innehar.

– Detta är ett storartat och ett fantastiskt exempel på hur en fristående stiftelse kan berika undervisning och forskning på Lunds universitet, säger dekanus Werner Jeanrond.

(2006-10-16)