Årets Arbetsmyra driver skogsmuseet i Daretorp

Årets arbetsmyra 2024 Lena Jonsson, Foto: Pelle Filipsson/Arbetets museum

Foto: Pelle Filipsson/Arbetets museum

Skogsmuseet i Daretorp har blivit bygdens naturliga samlingsplats. Som en motor för verksamheten sitter Lena Jonsson, som nu får ta emot priset Årets Arbetsmyra. ”Lena Jonsson har i flera årtionden varit en oförtröttlig drivkraft”, skriver juryn i sin motivering.

Det var redan på 1990-talet som idén vaknade om ett skogsbruksmuseum i Daretorp. Västergötland är till stor del odlingsmark, men just i den här remsan utmed Vätterns västra strand har skogen alltid varit det stora näringsfånget.

Lena Jonsson kom till bygden 1982, hittade ett hus till salu, och familjen tog över lanthandeln i byn. Familjen skänkte senare en bit av lanthandelns mark för att etablera en hembygdsgård. Med Lena som ett hängivet och drivet nav startade så Daretorps intresseförening år 1996, och så småningom började det pratas om ett skogsbruksmuseum. Genom att råvaran blev stormfälld två gånger om kom ett sådant att bli verklighet. Nu står museet där, och betraktas som en pärla i bygden.

Utställningen i museet har en mängd engagerade lokalbor skapat utifrån egna huvuden. Motorsågshörnan, gårdsmodeller, skulpturporträtt på bygdeoriginal, virkesslag och en tjärtunna. Allt som har med skogsbruket och skogskulturen att göra.

När Lena får frågan om vad som driver henne i allt detta engagemang så återkommer den kooperativa kraften som förklaring. Hon är sprungen ur en familj där föreningsliv och engagemang var viktigt och att hjälpas åt är något som återkommer. Med sin bakgrund inom både psykiatri och journalistik har Lena också fått en blick för människors kapacitet och en förmåga att lyfta dem.

På frågan om hur det känns att tilldelas priset Årets Arbetsmyra ger hon ett ödmjukt svar:

– Det är närmast genant. Jag är inte ensam om detta, vi är så många och vi borde alla få priset.

Juryns fullständiga motivering:
”Arbetets museums vänförening har beslutat tilldela Lena Jonsson, Daretorps intresseförening, utmärkelsen årets arbetsmyra 2024. Lena Jonsson har i flera årtionden varit en oförtröttlig drivkraft i Daretorps intresseförening för att föra föreningen framåt i kulturarvsarbetet. Lena har varit en stor inspirationskälla när det gäller skapandet av skogsmuseet både när det gäller själva utformningen av museet och för att hitta vägar för dess finansiering. Museet har blivit en levande skildring av förfäders arbete och livsstil och är en viktig del i ortens kulturarv. Lena har också axlat rollen som redaktör för flera bygdeböcker som med berättelser och fakta bevarar Daretorps och andra orters och byars historia för kommande generationer. ’Hennes passion och uthållighet har inte bara berikat vår ort och hembygdsförening utan också inspirerat många andra att engagera sig i bevarande av vår historia och kulturarv’ sammanfattar styrelsen för Daretorps intresseförening sin nominering. Och det är väl en bra beskrivning av en arbetsmyra.”

Priset Årets Arbetsmyra delas årligen ut av Arbetets museums vänförening i syfte att tacka och uppmuntra alla kulturarvsbevarare som engagerar sig i arbetslivsmuseerna runt om i Sverige. Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

Tidigare pristagare
2023: Göran Persson, Kyrkeby bränneri
2022: Sven Gustavsson, Torstamåla torvmuseum
2021: Östen Runelind, Pythagoras Industrimuseum
2020: Erling Andersson, Derome Trä & Nostalgimuseum
2019: Åsa Orrmell, Wallåkra Stenkärlsfabrik
2018: Börje Samuelsson, Råås kvarn
2017: Bosse Nilsson, Loos koboltgruva
2016: Ylva Bokgren, Anten-Gräfsnäs Järnväg
2015: Mimmi Mickelsen, Museispårvägen Malmköping
2014: Kerstin Bergström, Skonarna Vega och Linnéa
2013: Kjell Nordeman, Sveriges Ångbåtsförening

(2024-04-16)