Den konst som stals under nazitiden har ofta hamnat på museer som köpt verken i god tro. Både Louvren och Moderna museet har nyligen gett vika för återgällningskrav från arvingar till de rättmätiga ägarna. [SvD]

https://www.svd.se/stulen-konst-en-moralisk-vackarklocka