Ökat intresse för svensk slagfältsarkeologi

Att gräva ut historiska krigsskådeplatser från den svenska stormaktstiden har blivit allt mer populärt bland arkeologer. I veckan avslutades utgrävningarna av 1600-talsslaget vid Borst i Skåne.

Läs artikeln på Vetenskapsradion Historia

(2006-04-27)