Olle Häger och Hans Villius får historisk medalj

Olle Häger och Hans Villius tilldelas Statens historiska museers medalj ”Historia magistra vitæ” för år 2004. Medaljen, som delas ut för andra gången, syftar till att främja allmänhetens historieintresse och delas ut till en eller flera personer som gjort särskilda insatser för att visa historiens betydelse för vår tid.

– Hans Villius och Olle Hägers betydelse för vårt intresse för historia idag kan inte överskattas. Deras gedigna historieförmedling, nyfikenhet och berättarkonst gör dem till mycket värdiga mottagare av ”Historia magistra vitæ”. Medaljen ska uppmärksamma hur viktigt det är att hålla historiekunskaper och medvetenhet om det förflutna levande i vår samtid och för framtiden, säger museichef Kristian Berg.

Hans Villius och Olle Häger – båda skolade historiker – har under mer än 30 års samarbete producerat en mängd böcker och TV-program. Mest kända är de för sin omfattande TV-produktion – över 100 långa och 150 korta dokumentärer – som under mycket lång tid kom att prägla Sveriges Radios och Sveriges Televisions historieprogram.

– Med fakta och på solid kunskapsgrund har de berikat den svenska historieförmedlingen. Med program som Hundra svenska år och Svart på vitt, har de givit historien en stark och underfundig röst, menar Kristian Berg.

Hans Villius och Olle Häger har tidigare belönats med bl.a. Stora journalistpriset och Ikaros-priset för bästa SVT-produktion. År 1996 förlänades de båda professors namn.

”Historia magistra vitæ” – ett citat från Cicero som betyder ”Historia är livets lärarinna” – är instiftat av Statens historiska museer och delades ut första gången 2003. Då gick medaljen till Tore Frängsmyr, professor i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet.

(2004-05-10)