Stort intresse för hemliga historiska byggnader

När Statens fastighetsverk visade sina hemliga rum kom svenska folket i en strid ström. Över 50 000 besökare uppskattas ha tagit del av hemligheterna på dammig vindar, underjordiska fästningar och bortglömda fängelsehålor.

På Oskar II:s fort i Göteborg hade man flest besökare i hela landet, 7 000 nyfikna utforskade de underjordiska gångarna för att sedan njuta av solskenet och utsikten från fortet vid Långedrags inlopp. På Hemsö fästning utanför Härnösand gick båtarna i skytteltrafik för att ge de 1 200 besökarna en chans att se fästningen.

Oskar II:s fort

Hemsö fästning

Oskar II:s fort vid Långedrag, Göteborg.
Foto: Leif Hansson.

Hemsö fästnings tunga batteri vid Storråberget.
Foto: Per Nelander, SFV.

Över hela landet strömmade folk till de hemliga rummen. I Kalmar köade människor i regn i timmar för att få plats på båten till Grimskär skans, minstationen i Kalmarsund, som endast kunde ta emot fem personer åt gången. Också i Drottningholms slottspark i Stockholm tog man emot många besökare i Götiska tornet och Svanhuset, trots begränsade utrymmen. Den okända Fredriksborgs fästning i Stockholms skärgård var även den välbesökt och
stundtals fullbelagd när över 1 000 personer klättrade runt i fästningen.

– Responsen från allmänheten har varit enormt positiv och det gläder oss mycket. Vi ska göra en noggrann utvärdering inför överväganden om fortsatta initiativ. Min spontana känsla är att en så positiv händelse bara måste få en fortsättning. Frågan är närmast när, i vilken form och i vilken omfattning, säger fastighetsverkets generaldirektör Bo Jonsson.

Grimskärs skans

Utmelandsmonumentet

Grimskärs skans i Kalmarsund.
Foto: Seppo Ekelund.

Utmelandsmonumentet i Mora.
Foto: Thomas Fahlander.

På många platser blev det fullt och det gick helt enkelt inte att ta emot alla intresserade med hänsyn till brandsäkerhet, utrymnings-möjligheter och fastigheternas känsliga kulturvärden. Redan nu står det klart att Grimskär skans i Kalmar kommer att visas ytterligare en gång den 5-6 juni. Även Utmelandsmonumentet i Dalarna kommer att visas igen, exakt när är ännu inte bestämt. Intressenter i Vaxholm har också framfört önskemål om att hålla visningar på Fredriksborgs fästning under sommaren.

(2004-05-20)