Olof Palmes arkiv på nätet öppet

Nu har webbplatsen olofpalme.org öppnat. Där kommer material ur Olof Palmes arkiv att göras tillgängligt för allmänheten. Därmed kan forskare, studerande och andra intresserade använda Internet för att ta del av originaldokument som tidigare endast funnits hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.

Avsikten är att webbplatsen skall spegla Olof Palmes politiska verksamhet såväl tematiskt som kronologiskt. Inskannade original-handlingar som manuskript till tal och artiklar kommer efter hand att kompletteras med bilder, ljud- och videoupptagningar, samt ytterligare dokument som belyser tillkomst och reaktioner.

Omedelbart efter Olof Palmes död 1986 överlämnades hans arkiv till Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, där det ordnats och förtecknats och gjorts tillgängligt för besökare. Till Olof Palmes 75-årsdag den 30 januari 2002 publicerades en bibliografi som förtecknar hans tryckta verk. Många av Palmes viktigaste tal och artiklar finns utgivna i olika antologier. På nätet har däremot endast ett fåtal tal och andra dokument med anknytning till Olof Palmes verksamhet funnits tillgängliga.

Den snabba utvecklingen av Internet under senare år, och det sätt på vilket man på olika håll i världen publicerar viktigt samtids-historiskt material på nätet, har aktualiserat frågan om det inte vore möjligt att också göra delar av det arkivmaterial som berör Olof Palmes gärning tillgängligt online.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har därför i samverkan med Olof Palmes minnesfond, Palmecentret och familjen Palme beslutat att stegvis börja bygga upp webbplatsen olofpalme.org.

(2006-10-15)