Ostädade väckelser

Berättelsen om hur det moderna Sverige växte fram har länge varit förenklad. Övergången från ett förmodernt, patriarkalt samhälle till ett modernt och demokratiskt beskrivs gärna som medelklassens och centralmaktens förtjänst. Men något som ofta har utelämnats är de religiösa väckelsernas bidrag särskilt de extatiska och mer provocerande rörelserna.

I antologin Ostädade väckelser. Modernitetens förtrupper ger fjorton forskare från olika discipliner exempel på hur gränsöverskridande väckelser har bidragit till den svenska moderniseringsprocessen. Här möter vi kvinnliga frälsningsofficerare, trosvissa missionärer, kyrkolojala hoofianer, entreprenöriella baptister, självreflekterande herrnhutare, extatiska pingstvänner och visionära Nås-bönder på väg till Jerusalem. Vi får bekanta oss med en rad andliga rörelser som utmanade de gamla samhällsformerna och banade väg för nya sätt att leva och ta sig an tidens frågor.

De medverkande författarna är Urban Claesson, Sune Fahlgren, Stina Fallberg Sundmark, Joel Halldorf, Anton Jansson, Anders Jarlert, Mats Larsson, Arne Rasmusson, Fredrik Santell, Erik Sidenvall, Aud V. Tønnessen, Per von Wachenfeldt, Cecilia Wejryd och Martin Åberg.

Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Erik Sidenvall & Cecilia Wejryd (redaktörer):
Ostädade väckelser. Modernitetens förtrupper
Makadam förlag
Utkom 2023