Nyutgåva av Peter Englunds Poltava

Bokomslaget

Natten till den 28 juni 1709 hade Karl XII:s karoliner samlats vid den ukrainska staden Poltava för att överraska Peter den stores ryska armé. I stället blev det gryningen som överraskade karolinerna, och det blodiga slutet på stormaktstiden tog sin början. När slaget var över och nederlaget ett faktum hade 10 000 soldater hunnit sätta livet till.

Poltava – berättelsen om en armés undergång är ett av de mest lästa och omtalade historieverken som skrivits på svenska. Med berättarkonst och användande av de dagböcker och brev som karolinerna efterlämnat kunde Englund förnya sättet att skriva historia, vilket på senare tid kvalificerat den för omnämnanden i såväl Tusen svenska klassiker som 1001 böcker du måste läsa innan du dör.

Boken fyller nu 30 år och har under denna tid aldrig varit ur tryck, vilket torde vara ett rekord inom svensk sakprosa. Det ges nu ut i en reviderad utgåva, med nyritade kartor och ett nyskrivet förord av författaren.

Peter Englund är fil.dr och professor. Han skrivit en rad böcker om svensk och internationell historia som i flera fall varit succéer även utomlands, bland annat Den oövervinnerlige. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt, Tystnadens historia och Stridens skönhet och sorg. Han är sedan 2002 ledamot av Svenska Akademien och var 2009–2015 dess ständige sekreterare.

Peter Englund:
Poltava – berättelsen om en armés undergång
Natur & Kultur
Utkom 2018