Paret Hammars kamp för folkbildning, demokrati och människors lika värde

Bokomslaget

Under det tidiga 1900-talets omvälvande tid stred Lisa och Gillis Hammar för kvinnlig rösträtt, minskade klassklyftor och ökad jämställdhet. I Stockholm tog Gillis Hammar initiativ till Birkagårdens folkhögskola, den första i Sverige som låg i en modern och växande stad. Lisa Hammar arbetade som lärare på Kommunala mellanskolan i Stockholm. Som engagerade folkbildare skrev de böcker, läromedel och poesi, och i föredrag och artiklar kritiserade Gillis Hammar tidens totalitära diktaturer, de kommunistiska likaväl som de nazistiska. Från 1933 engagerade sig de starkt för de judiska flyktingarnas sak.

Glöm inte vårt uppdrag! berättar Tomas Hammar om sina föräldrars uppdrag att verka för demokrati och folkupplysning. Utifrån egna minnen, bevarade brev och handlingar skildras ett Stockholm där demokratin visserligen hade segrat, men samtidigt var ifrågasatt från såväl höger som vänster. Inte minst därför är Gillis och Lisa Hammars historia angelägen också i dag, när många av den tidens hotfulla tendenser åter aktualiserats.

Tomas Hammar är professor emeritus vid Stockholms universitet och disputerade 1964 med en avhandling om svensk invandringspolitik och asylrätt under åren 1900 till 1932.

Tomas Hammar:
Glöm inte vårt uppdrag! Gillis och Lisa Hammars kamp för folkbildning, demokrati och människors lika värde under världskrigens sekel
Stockholmia Förlag
Utkom 2019