Svenska erfarenheter från ryska revolutionen

Tusentals svenskar levde och arbetade i Ryssland hösten 1917. De var skräddare, ingenjörer, förvaltare, stinsar, hemmafruar, diplomater och skolbarn. De var anställda, småföretagare, fabrikörer eller ekonomiskt oberoende. De flesta hade turen att få lämna sina hem och resa tillbaka till Sverige under vintern 1917 och de påföljande månaderna under 1918.

I antologin Revolution! Svenska erfarenheter från Ryssland kommer några av dem till tals. Brev och dagböcker från Moskva och S:t Petersburg låter oss se de ryska revolutionerna och året därefter med samtidens ögon. Vi möter både privata brev och de rapporter svenska företagsrepresentanter och lokala chefer sände hem till sina huvudkontor i Sverige.

Inte minst tänkvärd är den tillförsikt som, åtminstone på vissa håll, rådde inför en kommersiell framtid ännu i början av 1918. Svenska företag köpte fabrikslokaler och såg fram mot rika orderböcker den dag ordningen hade återställts och fred rådde i det stora grannriket. Ingen föreställde sig att det som skedde i november 1917 skulle prägla stora delar av Europa under sju årtionden framåt.

I antologin medverkar författaren Bengt Jangfeldt, professor Gunnar Åselius, docent Martin Kragh, publicisten Ulrika Knutson och historikern Benito Peix Geldart. Boken utgör del 11 i serien Näringslivshistoria.

Revolution! Svenska erfarenheter från Ryssland
Förlaget Näringslivshistoria
Utkom 2019