Patrick Amsellem ny chef för Nationalmuseum

Patrick Amsellem. Foto: Emma Krantz/Skissernas museum

Foto: Emma Krantz/Skissernas museum

Regeringen har i dag beslutat att förordna Patrick Amsellem som överintendent och chef för Nationalmuseum.

Patrik Amsellem är sedan oktober 2020 generaldirektör för Statens konstråd. Dessförinnan var han chef för Skissernas museum vid Lunds universitet. Han har tidigare varit intendent vid Brooklyn Museum of Art i USA.

– Patrick Amsellem har stor internationell erfarenhet av utställningsarbete och har under många år arbetat med att tillgängliggöra konst för en bred och mångfacetterad publik. Detta gör honom väl lämpad att leda Nationalmuseums verksamhet framåt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Regeringen anställer Patrick Amsellem som överintendent och chef för Nationalmuseum från och med 8 januari 2024 till och med 31 januari 2030.

(2023-11-02)

Se även Nationalmuseums chef lämnar sin tjänst (2023-02-15)